Användarvillkor

www.smalandsreklam.se ägs och drivs av Smålands Reklambyrå AB, ett företag registrerat och existerande enligt svensk lag.
Läs dessa villkor och tjänster och vår integritetspolicy noggrant innan du använder eller använder våra tjänster. Alla användare av vår webbplats, mobilapp och andra produkter och tjänster är villkorade av godkännande av dessa användarvillkor och vår integritetspolicy. Vi kan kräva att du accepterar ytterligare villkor som gäller för vissa funktioner eller tjänster.
Genom att klicka för att ange ditt godkännande eller på annat sätt ytterligare åtkomst eller användning av någon del av våra tjänster, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda våra tjänster. Alla nya eller uppdaterade funktioner eller verktyg som läggs till på den aktuella webbplatsen, mobilappen och våra tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

DEFINITIONER
“Vår webbplats” eller “denna webbplats” – hänvisar till www.smalandsreklam.se som inkluderar: alla sidor, undersidor, underdomäner och eventuella associerade webbaserade applikationer (sammantaget “Webbplats”) som ägs och drivs av Smålands Reklambyrå AB .
“Vi”, “Oss” och “Vår”- ska användas omväxlande och ska hänvisa till Smålands Reklambyrå AB, dess ägare, dess dotterbolag och/eller dotterbolag, och alla personer eller enheter som är associerade med Smålands Reklambyrå AB.
“Besökare” – är någon som bara surfar på denna webbplats eller använder vår app men inte har registrerat ett konto.
“Medlem” – är någon som har registrerat ett konto hos oss för att kunna använda våra tjänster.
“Användare” eller “Användare” eller “Du” – är en samlad identifierare som hänvisar till antingen en Besökare eller Medlem.

“Konto” – betyder ett konto som skapats av en medlem för att komma åt våra tjänster.

“Tjänster” – ska tillsammans betyda våra tjänster, mobilapp, innehåll och vår webbplats.

“Användarinnehåll” – hänvisar tillsammans till all data som användare laddar upp, överför, skapar eller genererar på eller när de använder våra tjänster. Detta inkluderar medlemsprofilbilder, text eller chatt i appen, ljudinspelningar, streamat innehåll och eller annat innehåll som har skrivits av en användare.

LAGSTIFTNING EFTERLEVS
Genom att använda våra tjänster samtycker du till att följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar, författningar, förordningar och förordningar. Vi förbehåller oss rätten att undersöka rapporterade överträdelser av någon av våra driftsvillkor och att vidta nödvändiga åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till att avbryta tjänster vi tillhandahåller dig, rapportering av misstänkt olaglig aktivitet till brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter eller andra tredje parter .

ÄNDRING AV DESSA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, göra tillägg, modifieringar, ta bort eller ändra delar/alla dessa villkor när som helst. Användare kommer att meddelas om eventuella ändringar via webbplatsen. Dessutom kommer medlemmarna att meddelas genom ett meddelande som skickas till deras tillhörande konto-e-post.
Ändringar kommer automatiskt att träda i kraft när de publiceras om vi inte anger något annat. Vi uppmanar användare att granska den senaste versionen av dessa villkor på denna sida varje gång de besöker denna webbplats eller använder våra tjänster. Din fortsatta användning av våra tjänster utan att läsa dessa villkor och deras efterföljande uppdateringar varje gång du använder våra tjänster innebär att du accepterar den senaste versionen av dessa villkor.

I fall av tvister kommer versionen av dessa användarvillkor när vi tar emot ditt tvistmeddelande att vara tillämplig för att lösa din tvist med oss.

Dessa användarvillkor och vår integritetspolicy ska styra om våra andra policyer strider mot bestämmelserna i dessa villkor och vår integritetspolicy.

KONTOREGISTRERING OCH SÄKERHET
För att använda vissa funktioner i våra tjänster måste du registrera ett konto genom att förse oss med viss identifierbar personlig information (såsom ditt namn, födelsedatum, e-postadress, i vissa fall betalningsinformation, etc.) och att välja ett säkert lösenord. All personlig information som tillhandahålls är säker och säker. Vänligen läs vår integritetspolicy för att se hur vi använder och skyddar dina uppgifter.
All personlig information du tillhandahåller oss måste vara korrekt, fullständig och omgående uppdaterad om det sker någon förändring, särskilt din e-postadress.

Ditt konto kan inte överföras eller överlåtas och är ogiltigt där det är förbjudet. Du samtycker till att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och är fullt ansvarig för allt ansvar och skador som uppstår på grund av din underlåtenhet att upprätthålla denna konfidentialitet och alla aktiviteter som sker via ditt konto, oavsett om det är auktoriserat av dig eller inte, inklusive eventuell betalning. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt lösenord eller andra säkerhetsbrott. Du samtycker till att vi inte kan och inte kommer att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa lösenordssäkerheten som diskuteras här.

BEHÖRIGHET

Vem är berättigad att använda våra tjänster: Vi är glada att du använder våra tjänster, men våra tjänster är begränsade till kvalificerade användare.

• Du får inte använda våra tjänster om du är under 13 år. Användare under myndighetsåldern kräver att en förälder eller vårdnadshavare går med på att vara bunden av dessa villkor och andra villkor som gäller för användningen av våra tjänster. Sådan förälder eller vårdnadshavare ska vara fullt ansvarig för eventuella handlingar eller försummelser av användaren under myndig ålder.

• Du är inte berättigad att använda våra tjänster eller en viss del av våra tjänster om de är begränsade i din jurisdiktion. Att använda våra tjänster i jurisdiktioner där de är begränsade sker på egen risk, du ansvarar för att alla lokala lagar, regler och förordningar efterlevs som kan gälla. Dessutom förbehåller vi oss rätten att begränsa din användning eller införa ytterligare behörighetskrav vid behov.

• Du är förbjuden att fortsätta använda våra tjänster om du har blivit avstängd eller avstängd från våra tjänster. Du kan vara kvalificerad igen om din avstängning eller avstängning hävs efter eget gottfinnande.

ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

Smålands Reklambyrå AB tillhandahåller dig tjänster via våra plattformar samtidigt som du tillhandahåller den utrustning (telefoner, dator, surfplatta, etc) som behövs för att komma åt våra tjänster. För att använda våra tjänster kan du behöva ett konto hos oss eller ha ett konto hos ett socialt medienätverk (som Facebook eller Gmail) som kan användas för att logga in på våra tjänster efter att du har gett oss vissa behörigheter.

Om du får tillgång till våra tjänster via ett socialt nätverk eller om du laddade ner vår app via en tredjepartstjänst som google play store eller Apple måste du godkänna och följa villkoren för en sådan tredjepartsplattform.

Då och då, och för att ge dig en bättre upplevelse, kommer våra tjänster sannolikt att utvecklas genom fjärruppdateringar som du måste acceptera. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta, tillfälligt eller permanent avsluta eller stänga av våra tjänster eller delar av våra tjänster.

Ta bort ditt konto: Du kan ta bort ditt konto när som helst om du vill sluta använda våra tjänster. Vid radering kan du ytterligare begära att vi raderar dina uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy. Återbetalningar eller kompensationer gäller inte för medlemmar som villigt raderat sina konton om inte annat krävs enligt lag.

ÄGANDERÄTT; ANVÄNDARBEGRÄNSAD LICENS

Smålands Reklambyrå AB och våra relaterade tjänster: Allt innehåll som tillhandahålls till dig genom våra tjänster ägs och licensieras till Smålands Reklambyrå AB. Vårt innehåll och alla tillhörande tjänster är varumärkesskyddade, upphovsrättsskyddade, patenterade och har erhållit världsomspännande immateriella rättigheter. Alla rättigheter förbehålls. Smålands Reklambyrå AB, under förutsättning att du accepterar och följer dessa villkor, ger dig en begränsad licens att använda våra tjänster. Du samtycker till att inte använda våra tjänster på något sätt som skadar vårt goda offentliga rykte eller ger oss något ansvar. Vi förbehåller oss rätten att säga upp, förbjuda och begära ytterligare rättsliga åtgärder mot dig om du bryter mot något av dessa villkor.

DITT FÖRSÖK ATT STÖRA, MANIPULERA, KAPA, HACKA ELLER STÖRRA I EN EXPERTS TJÄNSTER ELLER OPERATIONER KOMMER ATT ANSES SOM BROTT MOT VÅR OPERATIONELLA POLICY ELLER BROTT MOT STRAF- OCH CIVILA LAGAR.

Användares innehåll: Våra tjänster tillåter användare att skapa, dela och lägga upp innehåll som inkluderar men inte är begränsat till meddelanden, foton, videor, ljud, grafiska verk, etc. (Allt gemensamt kallat “Användarinnehåll”) Användaren behåller alla rättigheter till deras användarinnehåll förutom (a) allt innehåll från tjänsterna som kan ingå i ditt användarinnehåll, och (b) licensen du beviljar nedan, mellan dig och Smålands Reklambyrå AB.

Användaren ger härmed en icke-exklusiv, obegränsad, oåterkallelig och evig licens till Smålands Reklambyrå AB att använda innehållet fritt, reproducera, förbereda derivat, distribuera, använda för marknadsföring och kampanjer över hela världen utan någon royalty som är skyldig användaren. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag avsäger sig användaren alla rättigheter till framtida anspråk på innehållet, innehållsförfattarskap eller rättigheter att begränsa användningen av innehållet av Smålands Reklambyrå AB.

För att lägga upp, överföra, ladda upp eller publicera något innehåll på våra tjänster samtycker du till att sådant innehåll är:

• Ursprungligen din, inte i strid med tredje parts rättigheter, eller att du har erhållit adekvata rättigheter och licenser från ägaren av innehållet innan du postade.

• Autentisk och korrekt.

• inte strider mot någon lokal, federal eller internationell lag.

• inte anses vara konfidentiell.

• inte förbjudet eller i strid med någon del av våra användarvillkor.

• fri från skadliga koder, maskar, spionprogram, trojaner, virus, ransomware, adware, etc.

Allt innehåll som överförs till och på vår tjänst av en användare anses inte vara konfidentiellt eller äganderätt när det väl har överförts.

Användarlicens till Smålands Reklambyrå AB upphör vid begäran om radering av data från Användaren. Det finns dock

• Användarinnehåll som är licensierat till Smålands Reklambyrå AB under olika licensvillkor och avtal.

• Innehåll som en användare har delat med andra användare som har offentliggjorts eller har lagrats privat.

Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att radera användarinnehåll från aktiv användning på begäran av användaren, detta kan inkludera undertryckande av användarinnehåll i vårt system. Användarinnehåll kan dock finnas kvar i våra system, inklusive säkerhetskopior. Vi kan också behålla kopior av användarinnehåll om vi rimligen tror att det krävs enligt lag.

Kommentarer som överförs inom den offentliga delen av vår tjänst (bloggar, forum, kommentarsektioner, chattar, etc.) kan kopieras och lagras utanför vår tjänst av andra användare. Vi garanterar inte säkerheten för sådant användarinnehåll eller idéer som publicerats offentligt, vi uppmanar användare att inte publicera konfidentiell eller känslig information i den offentliga delen av vår tjänst.
Vi kommer inte att hållas ansvariga för olämplig användning av ditt innehåll som kopierats från den offentliga delen av vår tjänst av andra användare

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande radera användarinnehåll som inte följer våra villkor och andra tillämpliga villkor. Om sådant användarinnehåll gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, kan vi avslöja din identitet till sådan tredje part på deras begäran. Dessutom kan din identitet avslöjas på begäran av brottsbekämpande myndigheter, statliga organ eller av en domstol.

ÖVERVAKNING AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTER OCH ANVÄNDARINNEHÅLL

Smålands Reklambyrå AB är inte och är inte skyldig att övervaka användarinnehåll eller uppförande hos medlemmar som använder våra tjänster. Vi stöder eller godkänner inte innehåll som lagts upp av användare så vi kan inte garantera riktigheten eller lämpligheten av ditt användarinnehåll. Användare är ansvariga för innehållet de publicerar, Smålands Reklambyrå AB är inte ansvarigt för sådant innehåll och kommer inte att hållas ansvariga för någon skada som orsakas av sådan information, material, produkter eller tjänster som erbjuds av andra användare via våra tjänster. Att använda vår tjänst är efter eget gottfinnande, du förstår att du kan exponeras för innehåll som är stötande eller medlemmar med olämpligt beteende. Om du stöter på sådant stötande innehåll eller en medlem som bryter mot våra villkor eller missbrukar våra tjänster, vänligen meddela oss omedelbart genom att använda knappen “Rapportera” eller kontakta kundsupport.

Även om vi inte är skyldiga att övervaka användarinnehåll, kan vi efter eget gottfinnande spela in, övervaka eller lagra din kommunikation med andra användare. För mer information, se vår integritetspolicy.

Utan förvarning kan vi välja att ändra, avvisa eller helt ta bort användarinnehåll som vi finner olämpligt eller strida mot våra villkor och kan ytterligare begränsa eller avsluta en medlems konto för att lägga upp innehåll som är emot eller bryter mot våra tjänster.

FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är det förbjudet för användare att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

DINA INTERAKTIONER MED ANDRA MEDLEMMAR
Kommunikation och interaktioner mellan medlemmarna är enbart efter de inblandade medlemmarnas gottfinnande, vi blandar oss inte i sådana interaktioner såvida inte under en tvist om vi så önskar. Genom att kommunicera och interagera med andra medlemmar accepterar du allt ansvar som du samtycker till att inte hålla Smålands Reklambyrå AB eller någon associerad med Smålands Reklambyrå AB ansvarig för förluster, anspråk, krav, skador eller ersättningar av något slag som uppstår från din kommunikation eller interaktion med en annan medlem.

TREDJE PARTS REKLAM
Vi kan visa annonser från tredjepartsföretag via länkar på vår mobilapp eller webbplats, några av dessa tredjepartsannonser ger dig kampanjerbjudanden. Ditt beslut att använda dessa länkar är helt efter eget gottfinnande, du samtycker till att ta fullt ansvar för ditt beslut att använda sådana tredjepartserbjudanden.
Vår publicering av tredjepartsannonser utgör inte på något sätt vår koppling till, godkännande eller stöd för sådana annonser eller deras relaterade erbjudanden. Vi har inte kontroll över deras affärspraxis, innehållet som publiceras på sådana webbplatser eller data de samlar in från dig. Sträva efter att läsa deras sekretesspolicysida innan du använder deras tjänster eftersom de kan eller kanske inte ber om ditt tillstånd innan de samlar in den informationen.
Du samtycker till att du inte håller Smålands Reklambyrå AB ansvarig för förlust, skada eller skada som uppstår från ditt beslut att använda sådana tredjepartsreklamlänkar.
Vår sekretesspolicy förklarar vilken information vi delar med annonsörer. Vänligen läs den.

UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDE/KLAGOMÅL
Smålands Reklambyrå AB tar sina och andras immateriella rättigheter på allvar och vi kräver att du gör det. Vi svarar omedelbart på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång i enlighet med US Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), e-handelsdirektivet och tillhörande lagstiftning i EU och liknande eller motsvarande andra lokala lagar som kan gälla. Smålands Reklambyrå AB förbehåller sig rätten att avsluta kontot för alla medlemmar som gör intrång i andras immateriella rättigheter (upprepade gånger) utan föregående meddelande.

FEEDBACK OCH OÖBEHÅDADE IDÉER

Vi kan kräva att du lämnar feedback till oss om vissa funktioner genom ett kundinsiktsprogram. Ditt beslut att lämna feedback är valfritt men vi vill att du gör det. Om vi behöver feedback från dig genom ett program, är din feedback föremål för riktlinjerna för det specifika programmet.

All feedback, information eller idé som du skickar till oss frivilligt är föremål för våra oönskade idéer.

TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET; FRISKRIVNING AV GARANTI

Våra tjänster kan vara tillfälligt otillgängliga från tid till annan på grund av underhåll eller andra skäl. Smålands Reklambyrå AB tar inget ansvar för något fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring eller kommunikationsfel. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten för hela eller delar av våra tjänster av affärs- och driftsskäl.

VÅRA TJÄNSTER OCH ALLT INNEHÅLL, MATERIAL OCH PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, MED ALLA “DEFEKT” OCH “SOM TILLGÄNGLIGT” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTIFTANDE. EN EXPERT AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ÄMNEN, ICKE-INTRÄDE, OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE I EN SÄRSKILD SYFTE, VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER. SMÅLANDS REKLAMBYRÅ AB GER INGEN PRESENTATION ATT WEBBPLATSENS, VÅR MOBILAPP ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR FRI FRÅN FEL, VIRUS, BUGGAR ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. SMÅLANDS REKLAMBYRÅ AB GER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI OM ATT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM VÅR TJÄNST ÄR TILLÄMPLIG ELLER LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING I DIN STAT ELLER LAND.
GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER ERKÄNNER DU ATT DU GÖR DET PÅ EGEN RISK.

BEGRÄNSNINGAR; AVSÄTTNING AV ANSVAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER EN EXPERT ELLER DESS DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PERSON FÖR NÅGON INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPELISKA, OAVSIKTLIGA ELLER STRAFSKADOR, INKLUSIVE OM DINA SKADA ÄR FÖRLAPPAT VID OSS. , INNEHÅLL ELLER NÅGON RELATERAD PRODUKT ÅTKOMST GENOM VÅRA TJÄNSTER, ÄVEN OM EN EXPERT HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER SMÅLANDS REKLAMBYRÅ AB’S ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON OAVSETT ORSAK, OCH OAVSETT FORMEN AV ÅTGÄRDEN, ALLTID BEGRÄNSAT TILL 2000 SVENSKA KRONOR.

GÄLLANDE LAG
Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas av svensk lag.

SEPARATION AV VILLKOR

Var och en av paragraferna i dessa villkor fungerar separat. Om någon del av dessa villkor inte är verkställbar, gäller resten av dessa villkor fortfarande och är bindande, och alla icke verkställbara villkor kommer att ersättas med ett villkor som kommer så ekonomiskt nära det olagliga eller icke verkställbara villkoret som möjligt.

UPPDRAG

Vi förbehåller oss rätten att när som helst överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan part eller enhet utan ditt samtycke. Användare får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till någon part utan att ha inhämtat skriftligt medgivande i förväg från Smålands Reklambyrå AB, varje försök att göra det utan vårt medgivande är ogiltigt.

HELA AVTALET

Dessa villkor, och alla andra policyer eller regler som vi hänvisar till i dessa villkor, utgör hela avtalet mellan dig och Smålands Reklambyrå AB avseende ämnet för dessa villkor och ersätter alla tidigare överenskommelser från parterna om ämnet i dessa villkor, oavsett om dessa tidigare överenskommelser var elektroniska, muntliga eller skriftliga, eller vare sig de fastställdes av sedvana, praxis, policy eller prejudikat, mellan dig och oss.

VILLKORNAS SPRÅK

Alla översatta versioner av dessa användarvillkor är endast avsedda för information. Den översatta versionen kanske inte helt representerar vår position eftersom den kan betyda något annat än den engelska versionen. Den engelska versionen förblir den autentiska versionen av dessa villkor.

INGEN UNDANTAG

Att vi inte upprätthåller våra rättigheter enligt dessa villkor när som helst betyder inte att vi avsäger oss rätten att göra det i framtiden. Och om vi uttryckligen avstår från en bestämmelse i dessa villkor, betyder det inte att vi har avstått från det för all framtid. Om vi avstår från en försummelse eller överträdelse från dig kommer vi endast att göra det skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt avstår från eventuella senare försummelser eller överträdelser från dig.

KONTAKTINFORMATION
Frågor om dessa användarvillkor ska skickas till oss på info@smalandsreklam.se