Integritetspolicy

Denna webbsida representerar ett juridiskt dokument och är integritetspolicyn för Smålands Reklambyrå AB och alla dess associerade produkter och tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att fullt ut följa och vara bunden av följande policy varje gång du använder våra tjänster. Läs igenom följande villkor noggrant.
Detta integritetsmeddelande beskriver de typer av information vi samlar in eller tar emot och hur vi kan använda den informationen. Informationen vi samlar in inkluderar personlig information och icke-personlig information, som sådana termer definieras nedan.
Integritetsmeddelandet beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifternas säkerhet. Vi berättar också hur du kan nå oss för att be oss att (i) komma åt, ändra eller inte använda den personliga information som du har lämnat till oss, (ii) återkalla ditt samtycke som du tidigare gett oss och (iii) svara på eventuella frågor du kan ha om vår sekretesspraxis.

DITT SAMTYCKE
Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och använder denna information som anges i denna sekretesspolicy och ändras från tid till annan. Om vi bestämmer oss för att ändra vår sekretesspraxis kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida så att du alltid hålls informerad om vilken data vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi avslöjar den. Kontrollera den här sidan för ändringar då och då för att se till att du är medveten om vår senaste sekretesspraxis.

DIN SEKRETESS
Vi har åtagit oss att respektera din integritet. Vi inser att när du väljer att förse oss med information om dig själv, litar du på att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Det är därför vi har infört en policy för att skydda din personliga information. Du kan alltid använda våra tjänster utan att ge oss någon personlig information. Läs vidare för mer information om vår sekretesspraxis.

VÅR INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
Personlig information är data som kan användas för att unikt identifiera eller kontakta en enskild person. Du kan välja att lämna personlig information till oss när du använder våra tjänster. Eftersom vi ändrar våra funktioner då och då, kan alternativen du har för att ge oss personlig information också ändras, men här är några exempel på situationer där du kan besluta att lämna personlig information till oss:
• Kontakta oss av någon anledning, till exempel via e-post, inklusive för teknisk support eller kundtjänst;
• När du gör en betalning; och
• Använda våra tjänster när personlig information krävs för användning eller deltagande

Informationen vi samlar in från dig varierar beroende på vilken av våra tjänster du använder. Däremot kan informationen du tillhandahåller i allmänhet innehålla följande:
• Namn, e-postadress, adress, fotografi, telefonnummer, användarnamn, kön, födelsedag, foruminlägg och kommentarer, meddelanden mellan användare och andra kontakter, och betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer som samlats in via ett säkert tredjepartsföretag som hanterar betalningar).
• Information om din aktivitet på och interaktion med våra tjänster (såsom din IP-adress, vilken typ av enhet eller webbläsare du använder, din geolokalisering och dina handlingar på webbplatsen); och
• Kommunikation du skickar till oss (till exempel när du ber om support, skickar frågor eller kommentarer till oss eller rapporterar ett problem).

Eftersom vi direkt ber dig att lämna personlig information i dessa fall kommer du ofta att kunna avgöra från våra specifika förfrågningar vilken typ av information vi får från dig.
Vi samlar in denna information av anledningar som:
• För att förstå dina behov och ge dig en bättre service;
• För statistiska ändamål och analys för förvaltningsändamål för att administrera eller förbättra våra produkter och tjänster;
• Intern journalföring och administrativa syften, och för att informera dig om våra evenemang, tjänster eller produkter, eller annan relaterad information som vi tror skulle vara av intresse för dig, som förklarats ovan;
• För att kommunicera marknadsföringsmeddelanden, nyhetsbrev och information om vår verksamhet eller företagen från noggrant utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig via post eller e-post eller liknande teknik (du kan när som helst informera oss om du inte längre behöver marknadsföring kommunikation); och
• Då och då kan vi också använda din information för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte eller för att anpassa webbplatsen och mobilappen efter dina intressen

VÅR INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION
Vi samlar också in icke-personlig informationsdata i en form som inte tillåter direkt associering med någon specifik individ. Vi kan samla in, använda och behandla icke-personlig information i syfte att förbättra tjänsten. När du till exempel använder våra tjänster kan vi samla in data från och om “kommersiella e-postmeddelanden” och “transaktionsmeddelanden” (som sådana termer definieras i CAN-SPAM Act (15 USC 7702 et. seq.) som skickas till dina e-postkonton. Vi samlar in sådana kommersiella transaktionsmeddelanden så att vi bättre kan förstå beteendet hos avsändare av sådana meddelanden och bättre förstå nya skräpposttekniker för att förbättra våra produkter och tjänster.

INFORMATION INSAMLAD MED AUTOMATISKA MÄTEN
Vi kan erhålla viss personlig och icke-personlig information på automatiserade sätt när du använder våra tjänster. Typen av information vi samlar in på automatiserade sätt kan variera, men inkluderar generellt teknisk information om din enhet, såsom IP-adress eller annan enhetsidentifierare. Informationen vi samlar in kan också inkludera användningsinformation och statistik om din interaktion med våra tjänster. Den informationen kan inkludera den specifika sidan på våra webbsidor eller mobilappen som du besökte, sidvisningar, tid som spenderats på en sida, antal klick, plattformstyp och annan information om hur du använde vår tjänst.
I de fall du använder en mobil enhet för att komma åt vår tjänst kommer vi att få information om var din enhet finns. I vissa fall, även om du inte använder en mobil enhet, kan information om din allmänna plats urskiljas från enhetens IP-adress eller webbadresserna vi får.
Vi använder information som vi samlar in på automatiserade sätt för att förstå våra användare och för att avgöra deras preferenser. Som ett resultat kan vi utveckla och leverera nya eller modifierade erbjudanden, som förbättras med våra användares preferenser i åtanke.
Här är några av de typer av automatisk datainsamling som kan inträffa när du använder våra webbplatser:

Webbläsare
När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare automatiskt din Internetprotokolladress (“IP”) till oss så att webbsidorna du begär kan skickas till din dator eller enhet. Vi använder din IP-adress för att fastställa ytterligare information, till exempel om datorn eller enheten någonsin har använts för att besöka vår webbplats tidigare, vilka webbplatsfunktioner som användes oftast och hur mycket tid som spenderades på en sida.
Cookies
En “cookie” är en textfil som placeras på din mobila enhets internminne när du besöker vår webbplats. Se vår sida med cookiepolicy för mer information.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Dela information
Vi kan komma att dela information om dig enligt följande eller som på annat sätt beskrivs i denna integritetspolicy:
• Med leverantörer, kundsystemansvariga och andra tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats, mobilapp, bedriva vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig, så länge som dessa tredje parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell i enlighet med Europeiska unionens allmänna regler Dataskyddsförordningen (“GDPR”);
• Som svar på en begäran om information om vi anser att utlämnande är i enlighet med eller krävs av någon tillämplig lag, förordning eller juridisk process;
• Om vi anser att dina handlingar är oförenliga med våra villkor eller för att skydda rättigheterna, egendomen och säkerheten för Smålands Reklambyrå AB eller andra;
• I samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet av ett annat företag; och
• Med ditt samtycke eller på din anvisning.
Observera att Smålands Reklambyrå AB inte lagrar eller har direkt tillgång till din personliga kreditkortsinformation. All kreditkortsinformation behandlas genom ett säkert tredje parts betalningshanteringsföretag.
Lagring av data
Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.
Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av data
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till och underhållas på datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.
Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.
Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.
Utlämnande av data
Affärstransaktion
Om Smålands Reklambyrå AB är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.
Juridiska krav
Smålands Reklambyrå AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:
• Att följa en rättslig skyldighet;
• För att skydda och försvara Smålands Reklambyrå AB rättigheter eller egendom;
• För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten;
• För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten; och
• För att skydda mot juridiskt ansvar.

Dina val
I vissa fall kan du ha val om hur vi använder och lämnar ut din personliga information. Till exempel kommer vi att fråga dig innan vi använder din personliga information för något syfte som är oförenligt med de syften som anges i detta meddelande.
Du kan också välja att inte ge oss den information vi begär, enligt beskrivningen i avsnittet “Vår insamling och användning av personlig information” i detta meddelande. I vissa fall, om du bestämmer dig för att inte tillhandahålla information, kommer vi inte att kunna ge dig åtkomst till vissa tjänster, eller så kanske vi inte kan förse dig med tjänsten, funktionen eller informationen du begärde.
I vissa fall kan du begränsa informationen vi samlar in på automatiserade sätt. Du kan också utöva och ändra dina val genom att skicka ett e-postmeddelande till oss enligt beskrivningen i avsnittet “Hur du kontaktar oss” nedan.
HUR VI SKYDDAR PERSONUPPGIFTER
Vi har implementerat åtgärder utformade för att säkra din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar bakom brandväggar.
Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till oss; all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Vår tjänst kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser, appar eller tjänster. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för innehållet eller praxis på dessa andra webbplatser, appar eller tjänster. Vårt tillhandahållande av sådana länkar utgör inte vårt stöd för dessa tredjepartstjänster, deras innehåll, deras ägare eller deras praxis. Denna integritetspolicy gäller inte dessa tredjepartstjänster, som är föremål för eventuella integritetspolicyer och andra policyer de kan ha. Du bör vara försiktig och granska integritetspolicyn för alla tredjepartstjänster som du besöker från våra tjänster eller våra produkter för att lära dig mer om deras informationspraxis, som kan skilja sig väsentligt från vår.

BARNENS INTEGRITET
Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år (“Barn”, “Barn”). Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan vuxenverifiering eller förälders samtycke, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

UPPDATERINGAR AV VÅRT SEKRETESS MEDDELANDE
Detta integritetsmeddelande kan uppdateras regelbundet till dig för att återspegla ändringar i vår informationspraxis eller relevanta lagar. Vi kommer att ange högst upp i meddelandet när det uppdaterades. Vänligen granska detta meddelande varje gång du besöker eller använder våra webbplatser för att se till att du har granskat den senaste versionen.

HUR MAN KONTAKAR OSS
Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller om du vill att vi ska uppdatera information som vi har om dig eller dina preferenser, vänligen kontakta oss på
E-post: info@smalandsreklam.se
Telefon: 070-455 80 69